Ποιοι είμαστε

Γνωρίστε την Εταιρεία μας

Η «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ» , Εταιρία ασφαλιστικής πρακτόρευσης με 35 χρόνια παρουσίας στον χώρο της ασφαλιστικής αγοράς, εξειδικεύεται στη διαχείριση ασφαλιστικών κινδύνων, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ανταγωνιστικά προϊόντα που καλύπτουν ολοκληρωμένα τις σύγχρονες ανάγκες Ιδιωτών, Επαγγελματιών, Επιχειρήσεων, Συλλόγων και Οργανισμών.

Από την ίδρυση της έως σήμερα πρωταγωνιστεί στον τομέα των ασφαλιστικών υπηρεσιών, στηριζόμενη στην άψογη οικονομική της διαχείριση, στην επιχειρηματική στρατηγική που εφαρμόζει  σύμφωνα με τις εξελίξεις της αγοράς και στο άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της.

Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται σε ιδιόκτητα γραφεία στο εμπορικό κέντρο του Πειραιά, και διαθέτει ένα ισόγειο ασφαλιστικό γραφείο στον δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας. Οι δραστηριότητες της επεκτείνονται μέσω δυναμικού δικτύου Πιστοποιημένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών τόσο στην Αττική όσο και σε αρκετούς νόμους της Ελλάδας.

Η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας, αλλά και η αναγνώριση της εταιρικής της ταυτότητας, εδραιώνουν σημαντικά την θέση της στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και ενισχύουν το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα σε όλες τις επαγγελματικές συνεργασίες της.

Με μεγάλο κύκλο εργασιών και με σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης καταλαμβάνει ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς, αυξάνοντας παράλληλα  και την διαπραγματευτική της ισχύ.

Η «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ» είναι μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, εγγεγραμμένη στα μητρώα Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών με αριθμό ειδικού μητρώου ΕΕΠ43. Παράλληλα οι  εκπρόσωποι της συμμετέχουν ενεργά, στον  Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΑΣ) και στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ).

Μοντέλο λειτουργίας της Εταιρίας

Α. Ανθρώπινο δυναμικό και Συνεργάτες

 • Επαγγελματική πιστοποίηση.
 • Εξειδίκευση και άριστη τεχνογνωσία.
 • Εμπειρία και κατάρτιση.
 • Υψηλό επίπεδο οργάνωσης.
 • Ευελιξία – αποτελεσματική επικοινωνία.
 • Άμεση ανταπόκριση – φιλική εξυπηρέτηση.

Β. Μέσα υποστήριξης

 • Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης πελατολογίου.
 • Τυποποίηση ασφαλιστικών εργασιών.
 • Εφαρμογές web services.
 • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.
 • Marketing και διαφήμιση.
 • Συστηματική έρευνα αγοράς.
 • Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση.

Εταιρική και κοινωνική ευθύνη

 • Ασκούμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, χωρίς παραπλανητικές πρακτικές, και μεθόδους αθέμιτου ανταγωνισμού.
 • Αξιολογούμε τις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη με απόλυτη εχεμύθεια, σεβόμενοι τον πολύτιμο χρόνο του και τα οικονομικά δεδομένα του
 • Συμμετέχουμε ενεργά στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας με συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση.
 • Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες αμερόληπτα, πιστοί στις αρχές νομιμότητας και διαφάνειας.
 • Επιδιώκουμε με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης να προσφέρουμε πάντοτε το καλύτερο.

Υπηρεσίες που παρέχουμε στους Πελάτες μας

 1. Ολοκληρωμένη μελέτη και συνολική αξιολόγηση των αναγκών για τον Ιδιώτη, τον Επαγγελματία, την Επιχείρηση.
 2. Ανάλυση, σωστή εκτίμηση των κινδύνων και ορθός υπολογισμός των αξιών και των ασφαλιζομένων κεφαλαίων.
 3. Συστηματική έρευνα αγοράς για αναζήτηση νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με συγκριτικές αναλύσεις των ποσοτικών αλλά και των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους.
 4. Λεπτομερής σχεδιασμός ευέλικτων προγραμμάτων ειδικά προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και στα δεδομένα του πελάτη.
 5. Άριστος συνδυασμός προϊόντων, παροχών και καλύψεων με ευνοϊκούς όρους και ανταγωνιστικές τιμές, επιτυγχάνοντας το μέγιστο επιθυμητό όφελος με το μικρότερο δυνατό κόστος.
 6. Υποδειγματική διαχείριση των ασφαλιστικών λογαριασμών.
 7. Ετήσιος οικονομικός προγραμματισμός για επανεκτίμηση των τρεχουσών αξιών και επαναπροσδιορισμό των βραχυπρόθεσμων – μακροπρόθεσμων στόχων του πελάτη.
 8. Διαρκής ενημέρωση και έγκυρη πληροφόρηση για τις εξελίξεις που πραγματοποιούνται στον τομέα των χρηματοασφαλιστικών υπηρεσιών.
 9. Άμεση ανταπόκριση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή επέλθει ζημιογόνο γεγονός, καθώς και αυστηρός έλεγχος των διαδικασιών που απαιτούνται για την έγκαιρη καταβολή της αποζημίωσης.
 10. Πλήρης αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας και του διαδικτύου για άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.

Υπηρεσίες που παρέχουμε στους Συνεργάτες μας

 • Πολλαπλές επιλογές προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Διεύρυνση συνεργασιών με ασφαλιστικές εταιρίες.
 • Πρόσβαση σε νέα αγορές.
 • Μηχανογραφική υποστήριξη / web services.
 • Τυποποίηση εργασίας.
 • Εκπαίδευση και επιμόρφωση.
 • Εξειδικευμένη διαχείριση.
 • Άμεση ανταπόκριση και εξυπηρέτηση.

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα Επιχειρηματικής Συνεργασίας

 • Μέλος Πιστοποιημένου Δικτύου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών πανελλαδικά.
 • Ευνοϊκοί όροι συνεργασίας και δυνατότητα αυτόνομων συμβάσεων συνεργασίας με ασφαλιστικές εταιρίες.
 • Ανάπτυξη και άμεση υποστήριξη εργασιών.
 • Πλήρης αυτονομία και ισχυροποίηση θέσης στην αγορά.
 • Μεγιστοποίηση αμοιβών.
 • Διασφάλιση χαρτοφυλακίου και επαγγελματική κατοχύρωση.

Είμαστε λοιπόν σίγουροι, ότι η επιλογή της Εταιρείας μας για επαγγελματική συνεργασία, θα είναι μία σημαντική  Επένδυση, γιατί η ποιότητα των εργασιών μας  και το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών μας αποτελούν εγγύηση για την  βιωσιμότητα και την ανάπτυξη μίας σύγχρονης επιχείρησης Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

Συνεργασίες με Ασφαλιστικές Εταιρίες

Η επιλογή των ασφαλιστικών εταιριών γίνεται πάντοτε με πολύ αυστηρά κριτήρια, που έχουν σχέση με την κεφαλαιακή τους επάρκεια και τα οικονομικά τους μεγέθη, την αξιοπιστία τους, την φερεγγυότητα τους, την απόλυτη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων τους, αλλά και την ποιότητα των προϊόντων – υπηρεσιών που παρέχουν.

Γνωρίστε τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα!

Η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και η οικονομική φερεγγυότητα της εταιρίας, η αναγνώριση της εταιρικής της ταυτότητας, , η άριστη τεχνογνωσία της,  η ευέλικτη οργανωτική της λειτουργία με την συνεχή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και το έμπειρο – καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της, αποτελούν σίγουρα τα ουσιώδη κριτήρια επιλογής για την εγγύηση στην ασφάλιση σας.

Γνωρίστε την μοναδικότητα μας!

ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες κατόπιν συστηματικής έρευνας αγοράς με συγκριτικές αναλύσεις των ποσοτικών αλλά και των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους και μόνο από αξιόπιστες – φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα με ευνοϊκούς όρους και ανταγωνιστικές τιμές, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και στα οικονομικά δεδομένα του πελάτη,  επιτυγχάνοντας το μέγιστο επιθυμητό όφελος με το μικρότερο δυνατό κόστος.

ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ τις ασφαλιστικές ανάγκες των πελατών με σεβασμό στις αρχές της νομιμότητας και της διαφάνειας, χωρίς παραπλανητικές πρακτικές, επιδιώκοντας με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης να προσφέρουμε πάντοτε το καλύτερο.

…για να νοιώθουν οι πελάτες μας τη σιγουριά την ασφάλεια και τη φροντίδα σε κάθε δύσκολη στιγμή!

 

ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ στις συναλλαγές μας!

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στις υπηρεσίες μας!

ΕΓΓΥΗΣΗ στις υποχρεώσεις μας!

ΝΟΗΣΗ χωρίς δογματισμούς!

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στους όρους συνεργασίας μας!

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ στις αποφάσεις μας!

ΣΥΝΘΕΣΗ στις προτάσεις μας!

ΗΘΟΣ στις σχέσεις μας!

Με εκτίμηση,
A.Kallergis

Τα γραφεία μας στο Κερατσίνι

Απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις σου!