Ειδικές Ασφαλίσεις

Για επαγγελματίες

Συμβόλαια

Καλύπτουμε

Ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων ασφαλίσεων για τους Επαγγελματίες

Επιλέγουμε

Τις πλέον φερέγγυες και αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες

Προτείνουμε

Ολοκληρωμένα και πρωτοποριακά προγράμματα σε ανταγωνιστικές τιμές

για να νοιώθουν οι πελάτες μας τη σιγουριά, την ασφάλεια και τη φροντίδα σε κάθε δύσκολη στιγμή!

Παροχές

Ειδικές Ασφαλίσεις για Επαγγελματίες.

Απευθύνεται σε Επαγγελματίες που διαθέτουν επαγγελματική στέγη, με σκοπό να τους προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία για οικονομική απώλεια που μπορεί να υποστούν από παράνομες και δόλιες πράξεις υπαλλήλων και τρίτων προσώπων.

Απευθύνεται σε όλους τους Επαγγελματίες που διαθέτουν στην επαγγελματική στέγη τους  ηλεκτρονικό εξοπλισμό (υπολογιστές και περιφερειακά, ηλεκτρονικά συστήματα, μηχανήματα), ιδιαίτερα όμως σε όσους δραστηριοποιούνται  στην πληροφορική, στις νέες τεχνολογίες, στην ιατρική, στις τηλεπικοινωνίες, στα ΜΜΕ κα, με σκοπό την κάλυψη από κινδύνους όπως ενδεικτικά:

 • Πυρκαγιά, κεραυνό, βραχυκύκλωμα, καπνό, έκρηξη
 • Σεισμό, υγρασία, νερό, καιρικά φαινόμενα
 • Θραύση, πτώση, σφάλματα χειρισμού
 • Κλοπή
 • Κόστος επανεγγραφής δεδομένων, προσωρινή διακοπή εργασιών, κ.α.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Η ασφάλιση αυτή καλύπτει κάθε τυχαίο κίνδυνο, με συνέπεια να ενεργοποιείται για  κάθε  απρόβλεπτο και αιφνίδιο ζημιογόνο γεγονός, πλην των περιπτώσεων όπου έχει προβλεφθεί ρητή εξαίρεση, η οποία και αναγράφεται στο συμβόλαιο.

Απευθύνεται σε Επαγγελματίες Μεταφορείς καλύπτοντας την ασφάλιση σε όλες τις κατηγορίες μεταφερόμενων φορτίων και εμπορευμάτων, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια μπορεί να συμβεί κατά την διάρκεια διακίνησης τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, με οποιοδήποτε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο. Οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι παρέχονται σύμφωνα με τις ρήτρες A,B,C  του Ινστιτούτου Ασφαλιστών Λονδίνου (INSTITUTE CARGO CLAUSES), οι οποίες αναγνωρίζονται από τα περισσότερα κράτη του κόσμου.

Επιπρόσθετα παρέχεται και η κάλυψη ευθύνης (CMR) για Μεταφορείς – Διαμεταφορείς εθνικών & διεθνών μεταφορών.

Απευθύνεται σε Επαγγελματίες και καλύπτει τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν για επαγγελματική χρήση / εκμετάλλευση, από την έναρξη της εγκατάστασης – συναρμολόγησης τους έως και κατά την λειτουργία τους.

Η έκταση της κάλυψης αφορά οποιαδήποτε τυχαία και απρόβλεπτη φυσική / υλική απώλεια ή ζημία Ασφαλισμένου Περιουσιακού Στοιχείου ή / και επακόλουθη Απώλεια Μικτών Εσόδων (εντός της περιόδου αποζημίωσης που αναγράφεται ανωτέρω) λόγω Διακοπής Παροχής ενέργειας προς το δίκτυο της ΔΕΗ, συνεπεία άμεσης υλικής ζημίας, κατόπιν επέλευσης ενός εκ των καλυπτόμενων κινδύνων, όπως ενδεικτικά:

 • Πυρκαγιά (& από δάσος)
 • Άμεση πτώση κεραυνού
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πτώση αεροσκάφους (ή / και αντικειμένων που πέφτουν από αυτό)
 • Ζημιές από καπνό
 • Πρόσκρουση οχημάτων (τρίτων)
 • Απεργίες, Στάσεις, Πολιτικές Ταραχές
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Κακόβουλες ενέργειες τρίτων (συμπεριλαμβάνεται και ο βανδαλισμός)
 • Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα
 • Ζημιές από χιόνι, χαλάζι, παγετό, βάρος χιονιού
 • Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως ή / και αναρριχήσεως (& ζημιές από κλοπή)
 • Σεισμός (πυρκαγιά & / ή κλονισμό)
 • Άλλες καλύψεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Επιχειρήσεις που διοργανώνουν πολιτιστικά ή άλλα γεγονότα  (συναυλίες, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις κλπ.) και αφορά στην κάλυψη των εξόδων και της απώλειας κερδών του διοργανωτή που θα προκύψουν από την ακύρωση, ματαίωση ή αναβολή του λόγω:

 • Ανωτέρας βίας (π.χ. σεισμός, φωτιά, απεργίες, εθνικό πένθος, υλική ζημιά, αναγγελία διεξαγωγής πρόωρων εκλογών, τρομοκρατική ενέργεια κλπ.)
 • Μη εμφάνισης των συντελεστών συνεπεία ατυχήματος, ασθένειας ή άλλου γεγονότος

Δυσμενών καιρικών φαινομένων

Απευθύνεται σε Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς & Γραφεία Εργολάβων, Μελετητών- Κατασκευαστών δημοσίων & ιδιωτικών Έργων. Καλύπτει την μελέτη και την επίβλεψη του έργου, τις ζημιές που μπορεί να συμβούν κατά την εκτέλεση του, καθώς και την απώλεια μελλοντικών εσόδων/κερδών λόγω καθυστέρησης της αποπεράτωσής του.

 • Παρέχονται οι τεχνικές ασφαλίσεις
 • Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβου (CAR) και
 • Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης (ΕΑR).

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Σύμφωνα με τον νόμο 3212/31-12-2003,άρθρο 6,η ασφάλιση μελετών – ιδιωτικών έργων είναι υποχρεωτική. 

Σε πελάτες που διαθέτουν και άλλα ασφαλιστήρια συμβόλαια (πχ Αυτοκίνητου/Μότο, Υγείας, Κατοικίας, Επιχείρησης κ.α.)

 • Mε ταχυπληρωμή μέσω Ε.Λ.Τ.Α. ή Τράπεζας.
 • Με πάγια εντολή χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού.
 • Με Web Banking απευθείας στην ασφαλιστική εταιρία ή στην εταιρία μας.
 • Με πιστωτική κάρτα και σε έως 12 άτοκες δόσεις.

Δωρεάν εμπεριστατωμένη έρευνα αγοράς και εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης σύμφωνα με τις ασφαλιστικές σας ανάγκες.

Για πιο λεπτομερή ανάλυση και έκδοση προσφοράς, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες, συμπληρώστε τη φόρμα.

Απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις σου!