Χρήσιμα Τηλέφωνα

Αυτοκίνητο

Τηλέφωνα ασφαλιστικών εταιρειών που αφορούν τη φροντίδα ατυχήματος, οδική βοήθεια, θραύση κρυστάλλων και πραγματογνώμονες – 24/7.

Τηλεφωνικό Κέντρο

210 67 93 100

Φροντίδα Τροχαίου Ατυχήματος

MONDIAL: 211 10 99 890

Οδική & Ταξιδιωτική βοήθεια

211 10 99 890

Θραύση Κρυστάλλων

Άμεση αποκατάσταση ζημιάς

Αναγγελία Ζημιάς Αυτοκινήτου Πραγματογνώμονες

210 67 76 111, 210 67 39 100

Τηλεφωνικό Κέντρο

210 93 09 500

Φροντίδα Τροχαίου Ατυχήματος

Interamerican: 210 93 10 807

Οδική & Ταξιδιωτική βοήθεια

210 93 10 807

Θραύση Κρυστάλλων

Άμεση αποκατάσταση ζημιάς: 210 93 10 807

Αναγγελία Ζημιάς Αυτοκινήτου Πραγματογνώμονες

210 93 09 425

Τηλεφωνικό Κέντρο

210 81 27 600

Φροντίδα Τροχαίου Ατυχήματος

Europ Assistance: 210 34 97 024

Οδική & Ταξιδιωτική βοήθεια

210 34 97 024

Θραύση Κρυστάλλων

Άμεση αποκατάσταση ζημιάς Easy Repair: 210 81 27 600

Αναγγελία Ζημιάς Αυτοκινήτου Πραγματογνώμονες

210 81 27 600

Τηλεφωνικό Κέντρο

210 74 54 000

Φροντίδα Τροχαίου Ατυχήματος

Mondial Assistance: 210 74 70 001 ή 10234

Οδική & Ταξιδιωτική βοήθεια

210 74 70 001 ή 10234

Θραύση Κρυστάλλων

Άμεση αποκατάσταση ζημιάς: 210 74 70 001

Αναγγελία Ζημιάς Αυτοκινήτου Πραγματογνώμονες

210 74 54 000

Τηλεφωνικό Κέντρο

210 95 55 600

Φροντίδα Τροχαίου Ατυχήματος

Mondial Assistance: 210 93 03 800

Οδική & Ταξιδιωτική βοήθεια

210 93 03 800

Θραύση Κρυστάλλων

Άμεση αποκατάσταση ζημιάς

Αναγγελία Ζημιάς Αυτοκινήτου Πραγματογνώμονες

210 95 55 600

Τηλεφωνικό Κέντρο

210 90 99 000

Φροντίδα Τροχαίου Ατυχήματος

Mondial Assistance: 210 90 99 999

Οδική & Ταξιδιωτική βοήθεια

210 90 99 999

Θραύση Κρυστάλλων

Άμεση αποκατάσταση ζημιάς

Αναγγελία Ζημιάς Αυτοκινήτου Πραγματογνώμονες

210 90 99 000

Τηλεφωνικό Κέντρο

231 04 92 219

Φροντίδα Τροχαίου Ατυχήματος

Intersalonica: 231 04 92 219 ή 11555

Οδική & Ταξιδιωτική βοήθεια

231 04 92 219 ή 11555

Θραύση Κρυστάλλων

Άμεση αποκατάσταση ζημιάς: 231 04 92 219 ή 11555

Αναγγελία Ζημιάς Αυτοκινήτου Πραγματογνώμονες

231 04 92 219 ή 11555

Τηλεφωνικό Κέντρο

210 41 73 300

Φροντίδα Τροχαίου Ατυχήματος

Europe Assistance: 210 4173157

Οδική & Ταξιδιωτική βοήθεια

210 4173157

Θραύση Κρυστάλλων

Άμεση αποκατάσταση ζημιάς

Αναγγελία Ζημιάς Αυτοκινήτου Πραγματογνώμονες

210 4173300

Τηλεφωνικό Κέντρο

210 80 96 100

Φροντίδα Τροχαίου Ατυχήματος

Europe Assistance: 210 80 96 100 ή 18112

Οδική & Ταξιδιωτική βοήθεια

210 80 96 100 ή 18112

Θραύση Κρυστάλλων

Άμεση αποκατάσταση ζημιάς Car Glass: 801 11 36 136, 210 53 11 409

Αναγγελία Ζημιάς Αυτοκινήτου Πραγματογνώμονες

210 80 96 100

Τηλεφωνικό Κέντρο

210 37 05 300

Φροντίδα Τροχαίου Ατυχήματος

Mapfre Asistencia: 801 11 99 000, 210 65 04 022

Οδική & Ταξιδιωτική βοήθεια

801 11 99 000, 210 65 04 022

Θραύση Κρυστάλλων

Άμεση αποκατάσταση ζημιάς Mapfre Asistencia: 210 37 05 300

Αναγγελία Ζημιάς Αυτοκινήτου Πραγματογνώμονες

210 37 05 425

Τηλεφωνικό Κέντρο

2310 499 000

Φροντίδα Τροχαίου Ατυχήματος

Interamerican: 210 94 62 097

Οδική & Ταξιδιωτική βοήθεια

1158

Θραύση Κρυστάλλων

Άμεση αποκατάσταση ζημιάς

Αναγγελία Ζημιάς Αυτοκινήτου Πραγματογνώμονες

231 04 99 000

Τηλεφωνικό Κέντρο

210 94 62 000

Φροντίδα Τροχαίου Ατυχήματος

Interamerican: 1158

Οδική & Ταξιδιωτική βοήθεια

1158

Θραύση Κρυστάλλων

Άμεση αποκατάσταση ζημιάς

Αναγγελία Ζημιάς Αυτοκινήτου Πραγματογνώμονες

1158

Τηλεφωνικό Κέντρο

215 500 70 70 ή 211 10 17000

Οδική & Ταξιδιωτική βοήθεια

215 500 70 70 ή 211 10 17000 ή 102040

Υγεία

Τηλέφωνα ασφαλιστικών εταιριών που αφορούν νοσηλεία έκτακτη και προγραμματισμένη, διαγνωστικές εξετάσεις, παροχές υγείας – 24/7.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ
24 ώρες το 24ωρο

210 67 93 200

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ
24 ώρες το 24ωρο

MINETTA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
210 93 07 723

MINETTA AID & AID PLUS
215 55 58 888

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ
24 ώρες το 24ωρο

210 93 03 800

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ
24 ώρες το 24ωρο

210 80 96 100 ή 18112

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ
24 ώρες το 24ωρο

210 90 99 000

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ
24 ώρες το 24ωρο

10234 / 210 74 70 001

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ
24 ώρες το 24ωρο

1010