Ασφάλιση Περιουσίας

Για επιχειρήσεις

Μεγάλη αποθήκη

Καλύπτουμε

Τους κινδύνους που απειλούν καθημερινά την επιχείρηση, με σκοπό την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που θα προκληθούν  στις κτιριακές εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και στα προϊόντα, τις χρηματικές απώλειες και τις δανειακές υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν, τις οικονομικές απαιτήσεις από την ευθύνη έναντι των πελατών και των εργαζομένων.

Επιλέγουμε

Τις πλέον φερέγγυες και αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες

Προτείνουμε

Ολοκληρωμένα και πρωτοποριακά προγράμματα σε ανταγωνιστικές τιμές

για να νοιώθουν οι πελάτες μας τη σιγουριά, την ασφάλεια και τη φροντίδα σε κάθε δύσκολη στιγμή!

Παροχές

Προγράμματα για την ασφάλιση της Περιουσίας για Επιχειρήσεις.

 • Ζημιές από πυρκαγιά, κεραυνό, καπνό, έκρηξη, πυρκαγιά δάσους και κατά την διάρκεια της πυρόσβεσης.
 • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρικών συσκευών.
 • Ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες πράξεις.
 • Κλοπή μετά από διάρρηξη.
 • Ληστεία ή διάρρηξη χρηματοκιβωτίου.
 • Ληστεία (Hold Up) χρημάτων καθώς και κατά τη μεταφορά τους .
 • Ζημιές στο κτίριο και στο περιεχόμενο της επιχείρησης κατά την διάρκεια κλοπής.
 • Ζημιές από καιρικά φαινόμενα. Θύελλα, πτώση δέντρων- στύλων από θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα, χιονόπτωση ,χαλαζόπτωση, παγετός, κάλυψη εξόδων για την άντληση νερών.
 • Ζημιές από θραύση σωληνώσεων, ζημιές στις ίδιες τις σωληνώσεις, καθώς και τις διερευνητικές εργασίες για την αποκατάσταση της ζημιάς.
 • Διαρροή σωληνώσεων, ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης.
 • Πτώση αεροσκάφους,πρόσκρουση οχήματος.
 • Τυχαία θραύση (εσωτερικών/ εξωτερικών) Κρυστάλλων και διαφημιστικών πινακίδων.
 • Οικονομική ενίσχυση για την διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Ζημιές στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Κατά Παντός Κινδύνου).
 • Ζημιές στον μηχανολογικό εξοπλισμό (Κατά Παντός Κινδύνου).
 • Δαπάνες μεταφοράς /επανεγκατάστασης περιεχομένου.
 • Δαπάνες προσωρινής στέγασης /παραμονής.
 • Δαπάνες φύλαξης εγκαταστάσεων.
 • Ασφάλιση σε επαγγελματικούς χώρους συνεργατών.
 • Απώλεια ενοικίων για εκμισθωμένη εγκατάσταση.
 • Ημερήσιο επίδομα λόγω διακοπής εργασιών.
 • Απώλεια κερδών.
 • Έξοδα έκδοσης αδειών και αμοιβές αρχιτεκτόνων – μηχανικών.
 • Αποκομιδή συντριμμάτων.
 • Σεισμός.
 • Καθίζηση, Κατολίσθηση.
 • Ομαδική ασφάλιση για όλες τις χρήσεις και τους τύπους των οχημάτων της επιχείρησης.
 • Κάλυψη ατυχημάτων για τον ασφαλισμένο και το υπαλληλικό προσωπικό.
 • Κάλυψη δόσεων επαγγελματικών δανείων μετά την καλυπτόμενη ζημιά.
 • Αποζημίωση των πάγιων ασφαλισμένων αντικειμένων σε «Αξία Καινούριου».
 • Αναπροσαρμογή ασφαλισμένων κεφαλαίων λόγω αύξησης δείκτη τιμών καταναλωτή.
 • Αυτόματη κάλυψη για νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία ή τυχόν κτιριακές βελτιώσεις.
 • Προστασία από υποασφάλιση έως 10%.
 • Κάλυψη του φωτοβολταϊκού συστήματος που χρησιμοποιείται, καθώς και της απώλειας εισοδήματος από τη διακοπή λειτουργίας του.
 • Χρηματικές απώλειες που μπορεί να προξενήσουν με δόλο οι υπάλληλοι της επιχείρησης.
 • Αλλοίωση εμπορευμάτων που βρίσκονται εντός των ψυγείων.
 • Νομική προστασία.
 • Κάλυψη ενεχυρούχου δανειστή, όταν υπάρχει τραπεζικό δάνειο με υποθήκη ακινήτου.
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από Πυρκαγιά, Έκρηξη, Θραύση Σωληνώσεων.
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων (Γενική ευθύνη για την λειτουργία του χώρου).
 • Εργοδοτική Αστική ευθύνη.
 • Αστική ευθύνη Προϊόντος.
 • Δωρεάν παροχές υγείας (διαγνωστικές εξετάσεις, επισκέψεις σε γιατρούς κ.α.).
 • Επείγουσα τεχνική βοήθεια 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.
 • Κάλυψη Κατά παντός Κινδύνου (all risk).
 • Σε επιχειρήσεις που διαθέτουν και άλλα ασφαλιστήρια συμβόλαια.
 • Σε επιχειρήσεις που διαθέτουν μέτρα ασφαλείας (σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο
 • με κέντρο λήψης σημάτων ή φύλακα σε 24ωρη βάση).
 • Σε επιχειρήσεις που διαθέτουν πρόσθετα μέτρα πυροπροστασίας.
 • Σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κάποια μορφή εναλλακτικής πηγής ενέργειας.
 • Σε ομαδική ασφάλιση των οχημάτων της επιχείρησης.
 • Mε ταχυπληρωμή μέσω Ε.Λ.Τ.Α. ή Τράπεζας.
 • Με πάγια εντολή χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού.
 • Με Web Banking απευθείας στην ασφαλιστική εταιρία ή στην εταιρία μας.
 • Με πιστωτική κάρτα και σε έως 12 άτοκες δόσεις.
 • Δυνατότητα τρίμηνης, εξάμηνης & ετήσιας ασφάλισης.
 • Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις υγείας – τσεκάπ.
 • Άμεση έκδοση ασφαλιστήριου συμβολαίου.
 • Δωρεάν εμπεριστατωμένη έρευνα αγοράς και εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης  σύμφωνα με τις ασφαλιστικές σας ανάγκες.

Οι καλύψεις, οι ειδικές παροχές, τα προνόμια και εκπτώσεις αφορούν όλα τα προγράμματα ασφάλισης Επιχείρησης των ασφαλιστικών εταιριών, με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Για πιο λεπτομερή ανάλυση και έκδοση προσφοράς, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες, συμπληρώστε τη φόρμα προσφοράς.

Απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις σου!