Καλλέργης Ανδρέας – Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων Π.Σ.Α.Σ.