Γραφείο εξυπηρέτησης Ν. Φθιώτιδας
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Αναστασία Καφούση

Ανδρούτσου 7,
Μώλος 35 009,

T: 2235052052
F: 2235052359
E-mail: kafousi@ependysi.gr